PUZZLE UP

stropný digestor, značka Max Fire

PUZZLE UP stropný odsávač pár

Na 1. obrázku je poskladaný digestor zo 4 modulov,
pričom jeden je svetelný (500), 2 panely sú sacie a 4. modul je sací a ovládací zároveň.
V posledom module je zabudovaná riadiaca jednotka, ktorá ovláda odsávač pár.

PUZZLE UP 6 modulov

Na 2. obrázku je poskladaný digestor zo 6 modulov,
pričom 3 sú svetelné (250), 2 panely sú sacie a 6. modul je sací a ovládací zároveň.
V posledom module je zabudovaná riadiaca jednotka, ktorá ovláda odsávač pár.

PUZZLE UP kóty

Na 3. obrázku sú kóty k jednotlivým modulom.Stropný digestor PUZZLE UP sa vyskladáva z panelov, ktoré môžu byť svetelné alebo sacie. Vyskladanie je variabilné, avšak minimálne jeden panel musí byť sací a ovládací zároveň. Ide teda o modulárny systém zložený z modulov, ktoré sú dané z výroby. Treba myslieť na to, že motor je vždy externý a objednáva sa zvlášť.

Obrázky (vpravo) sú len ilustračné. Digestor sa môže poskladať voliteľným spôsobom.


CHARAKTERISTIKA
typ digestora: 
modulárny stropný

motor: 
digestor je bez motora
potrebné objednať samostatne externý motor 

rozmer digestora:
- je vždy v závislosti od vyskladania modulov 
sklo: svetelný panel, rozmer: 500 x 500 mm / 500 x 250 mm 
nerez: sací a ovládací panel / sací panel, rozmer: 500 x 500 mm

povrchová úprava:
nerez - odsávacia jednotka
sklo - svetelná jednotka

motor:
vždy externý

voliteľné: 
externý motor podľa výberu

hlučnosť dBA:
v závislosti od zvoleného typu externého motora

príkon / výstupný tlak:
250 W / 540 Pa

ovládanie digestora:
diaľkové ovládanie

stupne výkonu:
4

osvetlenie (sklo):
modul: 500 x 500 mm: 27 W x 2 fluorescenčná žiarivka 
modul: 500 x 250 mm: 27 W x 1 fluorescenčná žiarivka 

filtre (tukové):
1 Aluminium (podľa počtu modulov)

odťah odpadového vzduchu:
bočný / alebo / horný 

priemer potrubia pre odťah vzduchu:
150 mm

prevádzka (typ odsávania odpadového vzduchu):
externý odťah
(tento model nie je na recirkulačný režim)

poznámky:
- modulárny systém musí byť zložený z modulov
- vždy musí pracovať s externým motorom
- externý motor sa objednáva samostatne
- upevňovacie (závesné) tyčky sa objednávajú v závislosti a v počte podľa zvolenej zostavy  

CENA od: 699 €

PDf. na stiahnutie: → CENNÍK značky Max Fire