VÝSUVNÉ DIGESTORY Z PRACOVNEJ DOSKY

Výsuvné digestory sú moderné nadčasové spotrebiče, ktoré pri svojej nečinnosti vôbec nie sú badateľné. Tieto typy odsávačov sa často používajú ako riešenie odsávania pri varnej zóne umiestnenej na ostrove.

Výsuvné odsávače pár môžu byť na recirkulačný režim (odsávanie vzduchu do interiéru), alebo môžu odfiltrovávať vzduch do exteriéru. Výsuvné digestory sa pri prevádzke automatický vysúvajú z pracovnej dosky. Po skončení prevádzky sa opäť zasunú smerom dole, do pracovnej dosky. Digestor sa tak stáva neviditeľný a nijakým spôsobom nezavadzia v kuchyni ani na pracovnej doske.
Patria sem tieto modely digestorov: