SKRINKOVÉ DIGESTORY

Podskrinkové, skrinkové, alebo inak povedané digestory zabudované v skrinke sú dnes veľmi obľúbená skupina odsávačov pár. Typ skrinkového odsávača pár je vhodný najmä pre tých užívateľov, ktorý nechcú, aby bol spotrebič nejakým spôsobom viditeľný a chcú zachovať jednoliaty ráz kuchyne. Toto riešenie sa častokrát volí najmä pri rustikálnych kuchyniach, pri ktorých sa podskrinkový digestor zabuduje do nábytkovej skrinky kuchyne a moderný spotrebič tak nekazí vizuálny dizajn miestnosti.

Podskrinkové odsávače sa môžu istými prvkami odlišovať, napríklad môžu mať výklopnú nerezovú či sklenenú lištu. Dôležitý je opäť motor. Aj pri skrinkových digestoroch je možná voľba motora, záleží len na priestore, v ktorom má digestor pracovať.
Patria sem tieto modely digestorov: