Príslušenstvo k digestorom značky Oranier

vzduchotechnika a doplnkové príslušenstvo

Uhlíkový filter KSC 700 od značky Oranier

1. obrázok: Uhlíkový filter KSC 700 od značky Oranier.
Cirkulačný set od značky Oranier

2. obrázok: Cirkulačný set pozostávajúci z uhlíkových filtrov KSC 700 a ostatného príslušenstva pre cirkuláciu od značky Oranier.
Cirkulačný set od značky Oranier


3. obrázok: Profesionálna cirkulačná sada od značky Oranier. Tento modul sa nasádza na komín nástenného digestora značky Oranier.
Obrázok A ukazuje vrchnú časť komína, kde je táto cirkulačná sada.
Obrázok B naznačuje, kde je zasunutý filter s aktívnym uhlím P 220 alebo P 300.
Obrázok C ukazuje kompletnú profesionálnu sadu na recirkulačný režim.
Obrázok D naznačuje ako vyzerá nástenný digestor s takýmto modulom na konci komína digestora.
 

 

 

OR AKTÍVNY UHLÍKOVÝ FILTER

produkt: KSC 700
kód: 92 08 95
špecifikácia: 1 pár uhlíkových filtrov
umiestnenie: v odsávači pár, určený pre recirkulačný režim prevádzky digestora

 

 

 

 

 

OR CIRKULAČNÝ SET

produkt: uhlíkový filter KSC 700 + ostatné príslušenstvo na recirkuláciu
kód: 99 06 77
špecifikácia: set pre nástenné digestory
umiestnenie: v odsávači pár, určený pre recirkulačný režim prevádzky digestora

 

 

 

 

 

OR CIRKULAČNÁ SADA

produkt: kompletná sada s aktívnym uhlím P 220 alebo P 300 a ďalším príslušenstvom
kód: 92 09 21 / 92 09 22 / 92 09 23
špecifikácia: profesionálny set pre recirkulačný režim pre nástenné digestory
umiestnenie: nasadzuje sa na vrchnú časť komína

Profesionálny aktívny uhlíkový filter je prístupný zvonku. Jednoduchý prístup - vytiahnututím dopredu. Cirkulačný vzduchový modul sa jednoducho nasadí na teleskopický komín. Sada obsahuje filter P 220 alebo P 300.

Profesionálny filter s aktívnym uhlím P 220 alebo P 300 sa musí regenerovať každých 3 až 6 mesiacov podľa frekvencie použitia.

Profesionálny filter s aktívnym uhlím sa dá regenerovať až päťkrát.

Regenerácia sa môže vykonať v umývačke riadu v bežnom programe až do max. 70 ° C .

Profesionálny filter s aktívnym uhlím musí byť umývaný úplne samostatne (umývačka musí bežať bez regeneračnej soli, čistiaceho prostriedku a leštidla) alebo alternatívne vo vodnom kúpeli pri max. 70 ° C počas 60 minút.

Výsledkom je dlhá životnosť profesionálnych filtrov s aktívnym uhlím až do 3 rokov.