STROPNÉ DIGESTORY

Základnou prednosťou stropných odsávačov pár je umiestnenie, čím plnia svoj hlavný účel, a teda nezavadzajú v priestore. V tejto skupine nájdete viaceré modely, ktoré sú zaujímavé najmä do kuchýň, ktoré majú varnú zónu riešenú na ostrove. Stropné digestory sa kvôli ich nenápadnému vzhľadu používajú aj v rustikálnych kuchyniach.

Môžu pracovať na recirkulačný režim (odsávanie vzduchu do interiéru), alebo môžu odfiltrovávať vzduch do exteriéru. Častokrát majú externý motor, čo vytvára veľkú výhodu z hľadiska výkonu motora, nakoľko pri externých motoroch je viacero výkonnostných možností. Ďalšou výhodou stropných digestorov s externými motormi je aj nízka hlučnosť, keďže motor môže byť umiestnený mimo kuchyne, napríklad na fasáde domu.
Patria sem tieto modely digestorov: