ROHOVÉ DIGESTORY

Rohové odsávače pár patria, prirodzene, do rohu kuchynskej linky. Častokrát sa varná zóna umiestňovala do rohu kuchyne, najmä podľa trendov z minulosti. Pokiaľ je to tak, vyžaduje si aj kvalitný odsávač pár s vlastnosťami, ktoré zodpovedajú týmto požiadavkám.

Rohový digestor nie je dnes bežný, preto aj ponuka takýchto strojov je obmedzená. Digestor by mal mať parametre, ktoré práve rohovej varnej zóne budú zodpovedať. Niekedy je do rohu kuchyne možné umiestniť aj niektoré typy ostrovných digestorov so zavesením na strope pripomínajúce lampu, napríklad model GLOBE značky Galvamet. Je to však len alternatívne riešenie.
Patria sem tieto modely digestorov: